Czym jest rynek nieruchomości?

Niejednokrotnie słyszy się takie sformułowania, jak rynek nieruchomości, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, czym on tak naprawdę jest. Otóż warto zapoznać się z definicje rynku nieruchomości, gdyż nigdy nie wiadomo, kiedy bezie ona przydatna w codziennym życiu. Rynek nieruchomości, to nic innego jak ogół warunków na jakich odbywają się wszelkie transakcje dotyczące nieruchomości. Dotyczy również zawierania umów między kupcami, czy najemcami, a także przekazywanie i uzyskiwanie praw do danej nieruchomości. Sam rynek nieruchomościowy nigdzie nie figuruje jako siedziba. Istnieje po prostu wokół ludzi i ich poczynań związanych z nieruchomościami. Poza tym rynek nieruchomości pełni wiele istotnych funkcji z zakresu gospodarczego i społecznego. Pełni funkcje wymiany, czyli wynajmowanie, kupno czy zamianę nieruchomości, jak również funkcje informacyjną, głównie informacji pomiędzy potencjalnymi nabywcami nieruchomości. Rynek nieruchomości pełni także funkcje korygowania przestrzeni, czyli nanoszenie na mapie zmian związanych z rozbudową, czy burzeniem budynków.

  Pieniądze zamrożone na rynku