Chełmińskie zabytki czyli Zespół Klasztorny Sióstr Miłosierdzia

O Chełmińskich zabytkach można dużo opowiadać. Pomiędzy nimi, możemy znaleźć dawny klasztor prowadzony przez cysterki, przejęty przez benedyktynki aż w końcu przez siostry Miłosierdzia. Oczywiście, każdy kto był i oglądał wie, że mowa o Zespole klasztornym Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie. Oczywiście to jedna ze wspaniałych budowli, a równocześnie z okazów różnorodnego budownictwa w tym mieście. W Kościele św Jana Chrzciciela i Ewangelisty możemy znaleźć bardzo bogate wnętrze z wyposażeniem z przełomu XVI/XVII wieku. W dalszej kolejności przebudowany na styl neogotycki. Najstarszym elementem jaki klasztor posiada jest Wieża Mestwina która też kwalifikuje się w rejestr zabytków jako całkiem osobna część. Wieża ta, uznana jest za najprawdopodobniej krzyżacką strażnicę. Ciekawostką o tym miejscu może być także to, że na terenie tego właśnie klasztoru znajduje się dawna brama Merseburska. Oczywiście Klasztor, to kolejny przykład bogatości budownictwa w Chełmnie. Dowodzi to tylko, że można tam znaleźć style architektoniczne z różnych epok które pomagają w dzisiejszym kształtowaniu wzornictwa na nich.

  Gdzie postawić dom w Chełmnie